Loco

【樂區膠悠遊 Loco vlog #40】實踩 : 康城路迴旋處 至 香港單車館 段

想去香港單車館有千百種路徑,但想沿途飽覽曬所有美景,就要跟住我哋喺康城路迴旋處出發啦!

LocoRoutemap2940 40
路線|
康城路迴旋處 > 海濱公園行人天橋 > 調景嶺碼頭 > 香港單車館

海濱公園行人天橋
沿住將軍澳南海濱長廊去到海濱公園行人天橋,喺橋上可以將港島區嘅風景盡收眼底~
仲可以望曬將軍澳南海濱長廊同將軍澳海濱公園兩岸嘅風景!
海濱公園行人天橋

調景嶺碼頭
去到調景嶺碼頭,最知名嘅相信係垂!釣!
有興趣釣魚嘅你,可以泊好單車,落車上船出海去~
冇興趣釣魚嘅你,亦都可以欣賞到避風塘嘅景色!
調景嶺碼頭