Loco

可愛小花盆 - 手捏陶器工作坊

火炭
HK$300
coupon可獲 $2 X 5 優惠券
120 人感興趣

可愛嘅小花盆配上小植物,更顯獨特性。家長可以同小朋友一齊參加,上一堂愉快又有趣嘅手捏陶器班啦!

導師會親自教授陶藝手捏技巧、上釉及裝飾技巧,參加者可選擇白丶泥黃或灰點泥,並體驗手捏陶器的過程,一定會為您帶來深刻的印象。

・個人或親子活動

・活動語言:廣東話

・活動需時:2小時

・活動人數:8人

・因燒製陶器需時,大約1~2星期後可到工作室取回作品

・兌換方式:請攜帶使用憑證至體驗現場之櫃檯兌換

計劃內容
可愛小花盆 - 手捏陶器工作坊
HK$300

可愛小花盆 - 手捏陶器工作坊

費用包括:

・1個10CM內花盆陶器

・製作用的陶泥

・陶器的釉料

・陶器的燒製

更多內容

作品以手捏及泥板的方法成形,呈現不同形態質感並帶有性格特徵。
施以上色後會以1200度高溫燒製,令到陶器變得既堅固又耐用。
同時導師採用安全的色釉,燒成後的作品可安心使用,同時亦為家居增添色彩。

可以親手捏陶泥,用手的溫度去感受陶泥。
參加者可選擇白丶泥黃或灰點泥。
可發揮創意創作唔同造型嘅小花盆~
完成的作品可在放在家中做小擺設,既可愛又吸睛!
可隨心配上鐘意嘅小植物~
主辦單位
HaHa Ceramics
HaHa Ceramics
火炭坳背灣街世紀中心18樓
活動需求

難度:⭐

無須擁有製作陶器的經驗,適合所有人參與。

注意事項

・可參與最小年齡為6歲

・請避免穿著白色/淺色衣服

・活動進行過程中,陶泥有機會沾上衣物,一切衣物損壞,恕不負責

活動包括:

・1個10CM內花盆陶器

・製作用的陶泥

・陶器的釉料

・陶器的燒製

條款及細則
 1. 缺席者該次課程當已使用論

 2. 參加者需自行負責個人意外保險

 3. 參加者有責任提前通知指導員有關以下情況:個人身體狀況、不適、敏感症狀、活動能力差異,與及需要額外醫療協助,或任何可能影響活動順利進行

 4. 如香港天文台發出8號烈風訊號、紅色暴雨警告或黑色暴雨警告,活動將會取消,並安排延期或退款

LOCO 提提您
 • 你的預約將會在報名成功後48小時內確認,使用憑證將發送至您的電子郵箱
 • 如在指定時限內收不到郵件(可能會被歸類到垃圾郵件箱),請及時以電郵聯繫客服
 • 報名後不予退改
 • 必須於報名指定之日期及時間使用
 • 如已預訂活動因特殊原因無法進行或成行,可申請全額退款或改期
 • 所有退款會直接退回用戶信用卡戶口
 • 單車優惠券將於活動結束後派發
 • Locolla Limited 有最終決定權