Loco

【小富士山燈】水泥製作深造班

觀塘區
HK$980
最多慳咗 HK$98
coupon可獲 $2 X 5 優惠券
210 人感興趣

導師獨家自創嘅小富士山燈有得整啦!學員可以親身感受水泥份量、倒模、少量電工同絲印技巧。導師希望將原創水泥作品溶入大家日常生活當中,原來水泥唔止係建築材料咁簡單,仲可以造成唔同嘅產品,而且仲係出奇地夾!

小富士山燈屬於深造班,因水泥成形、風乾需要時間,深造班會分成兩天上課。課堂中學員可體驗由基本倒模水泥至打磨,成品全由自己親手去完成!

・個人或團體活動

・活動語言:廣東話/ENGLISH

・活動需時:第一堂:1.5小時,第二堂:2小時

Workshop 1 : 8/Sept (Sun) 14:30 - 16:00 &

10/Sept (Tue) 18:30 - 20:30

Workshop 2 : 17/Sept (Tue) 18:30 - 20:00 &

18/Sept (Wed) 18:30 - 20:30

Workshop 3 : 25/Sept (Wed) 18:30 - 20:00 &

26/Sept (Thu) 18:30 - 20:30

.此課堂分為兩堂。報名時只需選擇第一堂的上堂時段,第二堂請上第一堂時或可自行聯絡導師約時間。

・活動人數:8人

・兌換方式:請攜帶使用憑證至體驗現場之櫃檯兌換

計劃內容
【二人同行優惠】【小富士山燈】水泥製作深造班
HK$1862HK$1960

【二人同行優惠】

【小富士山燈】水泥製作深造班

費用包括:

.每人小富士山燈成品一個

.每人木製包裝盒一個

.每人自選任何燈泡一款

.手套

.口罩

.圍裙

.材料費用

.工具借用

.清潔費用

【小富士山燈】水泥製作深造班
HK$980

【小富士山燈】水泥製作深造班

費用包括:

.小富士山燈成品一個

.木製包裝盒一個

.自選任何燈泡一款

.手套

.口罩

.圍裙

.材料費用

.工具借用

.清潔費用

更多內容

大家對水泥嘅認知可能只有經過地盤工地/屋企裝修先會見到,俾大家親身接觸其實又係另一件事!導師安排咗深造班俾大家可以由頭到尾自己親手製作小富士山燈。工作坊分為兩個部分,需分兩日完成。第一堂會教授水泥倒模、混合天然紋理和燈具結構,第二堂教授打磨和後期加工!

第一堂課堂內容(1.5小時):

.教授倒模水泥和安裝燈具嘅過程

.教授水泥特性和性質

.教授兩種水泥混合嘅天然紋理和燈具結構

第二堂課堂內容(2小時):

.教授水泥品打磨嘅技巧和後期加工

.教授絲印技術

.自選任何燈泡一款

.即日可帶成品回家(小富士山燈)

導師提供具時尚感工作堂俾大家學習水泥,連牆身都用水泥設計!
導師提供咗好多唔同款式燈泡俾大家選擇。
每一個水泥底坐都會因唔同水泥份量/配色而有所不同,所以每個人整嘅都係獨一無二。
小富士山燈亦都係送禮佳品!
主辦單位
Freeze Lifestyle
Freeze Lifestyle
觀塘大業街13號日生工業大廈5樓C室
活動需求

難度:⭐⭐⭐

無須擁有水泥手藝的經驗,適合16歲以上參與。

注意事項

・請避免穿著白色/淺色衣服

・活動進行過程中,水泥有機會沾上衣物,一切衣物損壞,恕不負責

.歡迎學員帶小食到課堂上進食

活動包括:

.小富士山燈成品一個

.木製包裝盒一個

.自選任何燈泡一款

.手套

.口罩

.圍裙

.材料費用

.工具借用

.清潔費用

條款及細則
 1. 缺席者該次課程當已使用論

 2. 參加者需自行負責個人意外保險

 3. 參加者有責任提前通知指導員有關以下情況:個人身體狀況、不適、敏感症狀、活動能力差異,與及需要額外醫療協助,或任何可能影響活動順利進行

 4. 如香港天文台發出8號烈風訊號、紅色暴雨警告或黑色暴雨警告,活動將會取消,並安排延期或退款

LOCO 提提您
 • 你的預約將會在報名成功後48小時內確認,使用憑證將發送至您的電子郵箱
 • 如在指定時限內收不到郵件(可能會被歸類到垃圾郵件箱),請及時以電郵聯繫客服
 • 報名後不予退改
 • 必須於報名指定之日期及時間使用
 • 如已預訂活動因特殊原因無法進行或成行,可申請全額退款或改期
 • 所有退款會直接退回用戶信用卡戶口
 • 單車優惠券將於活動結束後派發
 • Locolla Limited 有最終決定權