Loco

文青攝影團:懷舊寶麗萊攝影工作坊 Polaroid Workshop in Hong Kong

中環
HK$500
最多慳咗 HK$200
coupon可獲 $2 X 5 優惠券
220 人感興趣

遊走街頭巷尾,以懷舊寶麗萊相機角度拍攝出另一個香港,一齊嚟體驗即影即有嘅樂趣!

團體活動

活動語言:中文/English

活動需時:2.5小時

活動人數:6人

計劃內容
懷舊寶麗萊攝影工作坊
HK$500

活動包括:

 • 2.5小時行程導覽
 • 基本寶麗萊相機操作教學
 • 基本攝影技巧教學
 • 每位參加者借用一部寶麗萊600系列相機
 • 一盒8張彩色白框相紙
四人同行價:懷舊寶麗萊攝影工作坊
HK$1800HK$2000

費用已包括4位參加者

活動包括:

 • 2.5小時行程導覽
 • 基本寶麗萊相機操作教學
 • 基本攝影技巧教學
 • 每位參加者借用一部寶麗萊600系列相機
 • 一盒8張彩色白框相紙
更多內容

跟住文青領隊學影懷舊feel爆燈嘅即影即有寶麗萊,想做真文青呃like不是夢! 每位參加者都可以手握一部暫時屬於自己嘅寶麗萊600系列相機,穿梭新舊共融嘅鬧市拍攝出獨一無二嘅寶麗萊靚相!

工作坊歷時150分鐘,包括約30分鐘使用教學及兩小時實境拍攝,途經中環碼頭、 街頭藝術壁畫及塗鴉、傳統攤販、文武廟及電車站,寶麗萊相機拍攝出舊香港風味嘅畫面。

喺香港都可以有去旅行嘅感覺!? 嚟一齊體驗不一樣嘅香港啦!
寶麗萊最好玩嘅地方,就係期待畫面由相紙上慢慢透現嘅興奮感
主辦單位
Instant Wander
Instant Wander
以中環7號碼頭集合,上環西港城為終點。
活動需求

難度: ⭐

無須擁有寶麗萊拍攝經驗,適合所有朋友仔參與

注意事項
 • 參加者請穿著行走方便嘅衣物及鞋

 • 活動全程以步行方式進行,請自備飲品

費用包括
 • 2.5小時行程導覽
 • 基本寶麗萊相機操作教學
 • 基本攝影技巧教學
 • 每位參加者借用一部寶麗萊600系列相機
 • 一盒8張彩色白框相紙
條款及細則
 1. 參加者有責任提前通知指導員有關以下情況:個人身體狀況、不適、敏感症狀、活動能力差異,與及需要額外醫療協助,或任何可能影響活動順利進行

 2. 遲到者將作缺席論,逾時不候

 3. 參加者需自行負責個人意外保險

 4. 如香港天文台發出8號烈風訊號、紅色暴雨警告或黑色暴雨警告,活動將會取消,並安排延期或退款

LOCO 提提您
 • 你的預約將會在報名成功後48小時內確認,使用憑證將發送至您的電子郵箱
 • 如在指定時限內收不到郵件(可能會被歸類到垃圾郵件箱),請及時以電郵聯繫客服
 • 報名後不予退改
 • 必須於報名指定之日期及時間使用
 • 如已預訂活動因特殊原因無法進行或成行,可申請全額退款或改期
 • 所有退款會直接退回用戶信用卡戶口
 • 單車優惠券將於活動結束後派發
 • Locolla Limited 有最終決定權