Loco

兒童跆拳道體驗班

旺角
HK$100
coupon可獲 $2 X 5 優惠券
803 人感興趣

一次過想訓練小朋友嘅意志、紀律同體能?
仲可以比佢地放下電,咁就要由學跆拳道開始喇!

 • 團體活動

 • 活動語言:中文

 • 活動需時:60分鐘

 • 活動人數 : 15人

 • 兌換方式:請攜帶電子憑證至體驗現場之櫃檯兌換

計劃內容
跆拳道體驗班(幼兒班)
HK$100

跆拳道體驗班(幼兒班)
適合3歲或以上兒童參與

活動包括:

 • 培養學員紀律及團體精神
 • 伸展動作
 • 基本踼腿動作
 • 體能鍛練
跆拳道體驗班(青少年班)
HK$100

跆拳道體驗班(青少年班)
適合12歲或以上青少年參與

活動包括:

 • 培養學員紀律及團體精神
 • 伸展動作
 • 基本踼腿動作
 • 體能鍛練
更多內容

跆拳道身為韓國國技,係一種主要使用手、腳進行嘅格鬥運動,由2000年開始成為奧運會競賽項目。跆為運用腳來進行攻擊、防守及馬步等技術,拳為運用手來進行的攻擊及防守等技術,道為練武者對武術的心靈修養及修正。

跆拳道係一種能夠強身健體,又能夠防身自衛嘅傳統搏擊武術,亦都係新興集健身、競技及娛樂為一體嘅現代體育,以技擊格鬥為基礎,以修心養性為核心,以磨練人嘅意志、振奮人嘅內在精神氣質、培訓練習者良好嘅禮儀及道德為目標。

活動包括:

 • 培養學員紀律及團體精神
 • 伸展動作
 • 基本踼腿動作
 • 體能鍛練
跆拳道重視練武者對武術嘅心靈修養,學員需學懂基本禮儀及武術道德
學習基本踢腳技巧及訓練
學習基本揮拳技巧
進行踢靶練習,掌握對打距離
主辦單位
Attack Taekwondo Association
Attack Taekwondo Association
九龍旺角花園街123A號花園街市政大廈花園街體育館
活動需求

難度: ⭐

適合所有人仕參與

教練將配合學員程度調整課程強度

注意事項
 • 請穿著舒適運動服

 • 可參與最小年齡為3歲

條款及細則
 1. 參加者有責任提前通知指導員有關以下情況:個人身體狀況、不適、敏感症狀、活動能力差異,與及需要額外醫療協助,或任何可能影響活動順利進行,妨礙其他參加者享受活動的情況

 2. 懷孕婦女、心臟患有疾病,或肢體有傷患及身體不適,有可能影響活動能力者,均不適合參與此活動

 3. 如人數不足,課堂有可能改期

 4. 缺席者該次課程當已使用論

 5. 參加者需自行負責個人意外保險

 6. 如香港天文台發出8號烈風訊號、紅色暴雨警告或黑色暴雨警告,活動將會取消,並安排延期或退款

LOCO 提提您
 • 你的預約將會在報名成功後48小時內確認,使用憑證將發送至您的電子郵箱
 • 如在指定時限內收不到郵件(可能會被歸類到垃圾郵件箱),請及時以電郵聯繫客服
 • 報名後不予退改
 • 必須於報名指定之日期及時間使用
 • 如已預訂活動因特殊原因無法進行或成行,可申請全額退款或改期
 • 所有退款會直接退回用戶信用卡戶口
 • 單車優惠券將於活動結束後派發
 • Locolla Limited 有最終決定權