Let's Go Hike!黃昏夜闖獅子山

港鐵黃大仙站 C出口
HK$300
最多慳咗 HK$60
1627 人感興趣

想成為山系男神女神😎😏,但又驚一個人上山會「蕩失路」🤓?不如join埋我哋一齊「黃昏夜闖獅子山」啦!年輕有活力嘅導師擁有多年遠足經驗,帶你勇闖獅子山頂,喺黃金灑滿大地嘅日落時分,俯瞰成個九龍半島,都不失為人生一大快事🤤

・私人/團體活動 (包班需2星期前預訂)
・活動需時:4小時
・活動人數:6-25人
・活動語言 : 中文
・兌換方式:請攜帶使用憑證至體驗現場之櫃檯兌換
・活動地點:馬鞍山郊野公園/博康營地
・導師簡介:https://plainhiker.com/index.php/about

計劃內容
【二人同行】黃昏夜闖獅子山
HK$540HK$600

【二人同行】黃昏夜闖獅子山

活動包括:

 • 導師費用
 • 攝影服務

**注意:活動不包括活動保險,如有需要,請參加者自行安排。

【私人組隊】黃昏夜闖獅子山
HK$1500HK$1500

【私人組隊】黃昏夜闖獅子山

*8人起包班,每加一位加$200,最多20人
(包班需2星期前預訂)

活動包括:

 • 導師費用
 • 攝影服務

**注意:活動不包括活動保險,如有需要,請參加者自行安排。

【基本計畫】黃昏夜闖獅子山
HK$300

【基本計畫】黃昏夜闖獅子山

活動包括:

 • 導師費用
 • 攝影服務

**注意:活動不包括活動保險,如有需要,請參加者自行安排。

更多內容

登山前,導師會同大家分享上落山技巧,幫你輕鬆上山、安全落山💪🏻💪🏻
喺日落時分到達獅子山頂,導師仲會教你手機影靚相嘅小貼士😎 等大家捕捉到黃昏迷人一刻🌆
想認識新朋友👯‍♂ 解鎖黃昏拍照技巧📷 或者同家人朋友分享登上獅子山嘅美好一刻?
捉緊機會約埋Friend子同我哋一齊勇闖獅子山🏃🏻‍♀🏃🏻‍♂

活動日期 :星期六或星期日
集合地點 :港鐵黃大仙站 C出口/獅子山公園
集合時間 :下午4:00
解散時間 :下午8:00

活動時間表 :
10分鐘 集合、簡介
50分鐘 步行至獅子亭
1小時30分鐘 步行到獅子山頂
30分鐘 欣賞日落、進行黃昏拍攝
55分鐘 靜觀步行至解散地點
5分鐘 總結及解散

出發前講解登山安全指引
漫步至獅子山頂
參加者正嘗試體驗黃昏拍攝
日落的獅子山頭
參加者正在橫越獅子山頂
拍攝九龍半島夜景
落山遠眺筆架山
主辦單位
Plain Hiker
Plain Hiker
活動需求

難度:⭐ ⭐
適合6歲或以上人士參加,15歲或以下人士需由家長或監護人陪同參加。

注意事項

建議衣著

 1. 衣著:舒適戶外運動服裝
 2. 鞋款:運動鞋或行山鞋
 3. 指定裝備:頭燈(Plain Hiker提供借用服務)、手機、八達通、少量金錢、少量輕便食物、1.5公升水、雨具
 4. 建議裝備:請參閱 https://plainhiker.com/index.php/tips
 5. 請聽從導師指示,切比隨意離開指定路線,以免發生危險。
 6. 包班需2星期前預訂
費用包含
 • 導師費用
 • 攝影服務
費用不包含

-活動保險
-頭燈租賃(如有需要,可於活動前向導師查詢)
-飲品

條款及細則
 1. 如活動舉行3天前,報名人數少於人數下限,是次活動將會取消。

 2. 為確保客戶的身體狀況適合參加戶外活動,活動當天須填寫由導師派發的《體適能與你表格》,確保其身體狀況適合進行戶外活動。70歲或以上客戶則需以書面聲明其身體狀況適宜參加活動。

 3. 於服務期間進行拍攝相片或影片均屬Plain Hiker或其代理人所有,客戶願意授權Plain Hiker在毋須客戶審查而可以使用客戶的肖像、影像、聲線及個人資料作為活動籌辦及推廣之用。如客戶希望取消以上授權,可於申請服務時透過電話、電郵、郵寄、親身或任何書面記錄形式通知。

 1. 活動涉及戶外運動,強烈建議客戶根據自己的需求,自行購買合適的保險加強保障。

 2. 參加者有責任提前通知指導員有關以下情況:個人身體狀況、不適、敏感症狀、活動能力差異,與及需要額外醫療協助,或任何可能影響活動順利進行,妨礙其他參加者享受活動的情況

 3. 懷孕婦女、心臟患有疾病,或肢體有傷患及身體不適,有可能影響活動能力者,均不適合參與此活動

 4. 如人數不足,課堂有可能改期

 5. 缺席者該次課程當已使用論

LOCO 提提您
 • 你的預約將會在報名成功後48小時內確認,使用憑證將發送至您的電子郵箱
 • 如在指定時限內收不到郵件(可能會被歸類到垃圾郵件箱),請及時以電郵聯繫客服
 • 報名後不予退改
 • 必須於報名指定之日期及時間使用
 • 如已預訂活動因特殊原因無法進行或成行,可申請全額退款或改期
 • 所有退款會直接退回用戶信用卡戶口
 • 單車優惠券將於活動結束後派發
 • Locolla Limited 有最終決定權