Loco

山地單車體驗班

上水
HK$500
最多慳咗 HK$136
coupon可獲 $2 X 5 優惠券
268 人感興趣

放假踩單車就踩得多,嫌單車徑冇挑戰性?想追求刺激同速度嘅快感,山地單車就啱哂你啦!

活動由前香港代表隊成員徐震球教練親身教授,為學員提供一個安全又專業嘅場地掌握山地單車入門技術;資深山地單車玩家仲有機會互相交流增進單車控制技巧!

・個人/團體活動

・活動語言:廣東話/英文

・活動需時:2小時

・活動人數:10人

・兌換方式:請攜帶使用憑證至體驗現場之櫃檯兌換

計劃內容
【基本計劃】山地單車體驗班
HK$500

【基本計劃】山地單車體驗班

課程包括:

.導師費

*注意:基本計劃不包括山地單車、頭盔及保護裝備,請參加者自行安排*

【2人同行優惠】【基本計劃】山地單車體驗班
HK$900HK$1000

【2人同行優惠】

【基本計劃】山地單車體驗班

課程包括:

.導師費

*注意:基本計劃不包括山地單車、頭盔及保護裝備,請參加者自行安排*

【升級計劃】山地單車體驗班
HK$680

【升級計劃】山地單車體驗班

課程包括:

.山地單車

.頭盔及保護裝備

.導師費

【2人同行優惠】【升級計劃】山地單車體驗班
HK$1224HK$1360

【2人同行優惠】

【升級計劃】山地單車體驗班

課程包括:

.山地單車

.頭盔及保護裝備

.導師費

更多內容

好多人以為山地單車屬於極限運動嘅一種,難度高又極具挑戰性。其實只要你識踩單車,經專業導師傳授山地單車基本技巧就可以如履平地。山地單車係一項具備膽識、集中力同判斷力嘅運動,無論係小朋友定老人家都一樣可以享受山地單車帶來嘅刺激同快感!

體驗需時2小時,導師會透過深入淺出嘅講解及輕鬆有趣嘅課程內容,指導學員基本山路單車技巧,例如煞車、站立、平衡、高低及轉波等基本動作。透過課程可以令學員從崎嶇山路中鍛練冷靜;從困倦艱辛中學懂奮鬥。

課程由前香港代表隊徐震球親自教授山地單車技術!
導師會教授基本技巧,例如煞車、站立、平衡、高低及轉波等。
單車係一項有益身心嘅活動,山地單車更會為你帶來刺激感體驗!
山地單車係一項講求快感、膽識、集中力及判斷力嘅運動。
係安全嘅情況下,導師會令大家可以盡情體驗山地單車嘅樂趣!
主辦單位
Ball Sir Mountain Bike Institute
Ball Sir Mountain Bike Institute
上水天平山山地單車練習場(集合地點:上水石湖新村公廁門外)
活動需求

難度:⭐⭐

識踩單車,參加者最少年齡為8歲。

注意事項

.學員請於活動前15分鐘於 上水石湖新村公廁門外 集合,逾時不候。

.$500 普通計劃只含基本導師費,學員需自行準備山地單車頭盔及保護裝備。

.$680 升級計劃包含基本導師費、山地單車、頭盔及保護裝備。

.衣著建議穿鬆緊適中、透氣快乾及顏色鮮明的運動衣、透氣短褲、有坑紋的平底運動鞋。

.進行山地單車活動是有機會受傷,學員需負責自身安危。

.需簽導師派發的免責聲名書。

.請聽從導師指示,切比隨意離開指定路線,以免發生危險。

活動包括:

.單車(只適用於$680 升級計劃)

.頭盔及保護裝備(只適用於$680 升級計劃)

.導師費

活動不包括:

.保險費用

條款及細則
 1. 缺席者該次課程當已使用論

 2. 參加者需自行負責個人意外保險

 3. 參加者有責任提前通知指導員有關以下情況:個人身體狀況、不適、敏感症狀、活動能力差異,與及需要額外醫療協助,或任何可能影響活動順利進行

 4. 遇上天氣不穩定,導師會通知更改地點或有需要活動會延期。

 5. 如香港天文台發出8號烈風訊號、紅色暴雨警告或黑色暴雨警告,活動將會取消,並安排延期或退款

LOCO 提提您
 • 你的預約將會在報名成功後48小時內確認,使用憑證將發送至您的電子郵箱
 • 如在指定時限內收不到郵件(可能會被歸類到垃圾郵件箱),請及時以電郵聯繫客服
 • 報名後不予退改
 • 必須於報名指定之日期及時間使用
 • 如已預訂活動因特殊原因無法進行或成行,可申請全額退款或改期
 • 所有退款會直接退回用戶信用卡戶口
 • 單車優惠券將於活動結束後派發
 • Locolla Limited 有最終決定權